دانلود آهنگ جدید

تیز هوشان ابتدایی ماکو - نمونه سوالات مطالعات اجتماعی پایه ششم

نمونه سوالات مطالعات اجتماعی پایه ششم

به نام خدا نمونه سوالات  مطالعات اجتماعی پایه ی ششم  از اول کتاب تا آخر درس ده  آذر ماه 91

1-تصمیمات مهم در .............،.............،...............،.............. اثر می گذارد.

2-تصمیم گیری به معنی .....................  است.

3-اولین مرحله ی تصمیم گیری ................. و  ..................... است.

4-وجود محصولات کشاورزی مختلف در کشور ایران به دلیل ....................است.

5-سه مرحله ی عمده ی کشاورزی عبارتند از :............و...........و.............

6-دو فعالیت مهم کشاورزی عبارتند از ................. و................

7-مهم ترین منبع غذایی انسان ها ................ است.

8-بیشترین منابع گاز ایران از قسمت............ و............ کشور به دست می آید.

9-در دوره ی اسلامی به دانشمندان ................ می گفتند.

10-مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان .................... بود.

11-یکی از مهم ترین مراکز علمی در دوره ی اسلامی ...................بود.

12-یکی از وزیران معروف ایرانی ..........بود که مدارس نظامیه را تاسیس کرده بود.

13-چرا تصمیم گیری کار مهمی است؟

14-شرط خوب تصمیم گرفتن چیست ؟

15-عوامل انسانی موثر در کشاورزی را نام ببرید.

16-به چه نوع کشتی ، کشت گلخانه ای می گویند؟

17-چگونه برق حرارتی تولید می شود؟

18-چگونگی تشکیل نفت را توضیح دهید.

19-انرژی هسته ای چگونه پدید می آید؟

20-چه تفاوتی بین انرژی های نو و سوخت های فسیلی وجود دارد؟

21-چگونه سرزمین های اسلامی به کانون علمی جهان تبدیل شد؟

22-پس از رحلت پیامبر (ص)مسلمانان، گسترش اسلام چه کردند ؟

23-نظامیه ها چگونه مدارسی بودند؟

24-آیات قرآن انسانها را به تفکر درباره ی چه چیزهایی دعوت می کند؟

 

طراح : حسن دولخانی

پاسخ نامه در :

www.rushan52.blogfa.comموضوعات مرتبط: سوالات
[ جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۱ ] [ 10:23 ] [ حسن دولخانی ]
[ ]