نمونه ی سوالات هدیه های آسمانی  ششم ابتدایی تا نوبت اول

1- قرآن کتاب ............................. مردم است .

2- حضرت  مهدی (عج) در ............................... به دنیا آمد .

3- یکی از وظایف دینی ما مسلمانان ............... و.............. است .

4- به دنیای پس از مرگ .................... می گویند .

5- در سوره ی .................. حضرت ابراهیم (ع) پدر مومنان نامیده شده است .

6- بسیاری از گناهان مردم به خاطر از یاد بردن ................ است .

7- نظم و هماهنگی که در جهان اطراف ما وجود دارد نشانه ی چیست ؟

8- چرا به زندگی پس از مرگ زندگی برتر می گویند ؟

9- آداب معاشرت یعنی چه ؟

10- در زمان غیبت حضرت مهدی (ع) وظیفه ی ما مسلمانان چیست ؟

11- هدف امام حسین (ع) از قیام خود چه بود ؟

12- مشرکان مکه برای جلوگیری از پیشرفت اسلام در بین مردم چه کردند ؟

13- اهل بیت دارای چه خصوصیات اخلاقی بودند ؟ (4 مورد)

 

طراح : حسن دولخانی – دی ماه 91تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391 | 8:55 | نویسنده : حسن دولخانی |