تیز هوشان ابتدایی ماکو

استعداد یابی و پرورش دانش آموزان نخبه ابتدایی ماکو برای سال 1400

نمونه سوالات علوم تجربی ششم ابتدایی تا نوبت اول

نمونه سوالات علوم تجربی ششم ابتدایی تا نوبت اول

1- کدام یک از موارد زیر از فواید آتش فشان ها است؟

الف)تشکیل دریاچه       ب)تشکیل چشمه های آب گرم                   ج) آزاد شدن انرژی درونی زمین          د)هرسه مورد

2- معمولا در جاهایی که پوسته ی زمین دارای شکستگی است احتمال.........................

الف) احتمال وقوع زلزله بیشتر است  ب) احتمال وقوع زلزله کمتر است

ج) اصلا زلزله اتفاق نمی افتد       د) هر سه مورد صحیح است

3- کدام یک از مواد زیر طبیعی نیست؟

الف) آب         ب)شیشه         ج)درخت     د)شن و ماسه

4- کدام یک از مواد زیر سفید کننده و رنگ بر هستند؟

الف) آب ژاول               ب) گچ و نشاسته                                    ج) پلاستیک و رنگ       د) سرکه ی  ترشی

5- کدام یک از موارد زیر از اسیدهای خوراکی نیست؟

الف) سرکه  ب)جوهر گوگرد  ج) آبلیمو  د)ویتامین ث میوه ها

6- در علوم هل دادن یا کشیدن معادل ........................است.

الف) شوت زدن   ب) واردکردن یا اعمال نیرو  ج) توقف   د) هیچ کدام

7- وارد کردن نیرو به جسم ممکن است ..........................

الف)سبب حرکت جسم شود  ب)سبب تغییر جهت حرکت جسم شود 

ج) سبب توقف جسم شود     د) هرسه مورد صحیح است

8- کدام یک از موارد زیر در تهیه ی کاغذ به علت خاصیت   «  رنگ بر »  مورد استفاده می شود؟

الف)نشاسته      ب)پلاستیک         ج)کلر        د)رنگ

9- کدام قسمت زمین گرمای بیشتری دارد؟

الف) گوشته     ب)هسته      ج)پوسته    د)هرسه مورد

10- گوشته ی زیرین چه خصوصیتی دارد؟

الف)جامد است    ب)مایع است     ج)مذاب است   د)خمیری است

11- چهار ویژگی مشترک همه ی فلزات را نام ببرید.

12- برچه اساسی دانشمندان ساختمان درون زمین را به سه لایه تقسیم بندی کرده اند ؟

13- امواج لرزه ای را تعریف کنید ؟

14- زمین لرزه چگونه به وجود می آید ؟

15- منظور از آتش فشان خاموش چیست ؟ دو آتش فشان خاموش را نام ببرید.

16- نیرو حاصل چیست؟

17- دو ویژگی هر نیرو را بنویسید.

18- منظور از نیروی گرانشی چیست ؟

19- باز یافت یعنی چه ؟

20- به نظر شما چگونه می توان با انجام آزمایشی، ثابت کرد که موادی مانند آب اکسیژنه یا کلر رنگبر هستند ؟

طراح :حسن دولخانی

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ساعت 22:31  توسط حسن دولخانی   |